Opleiding 2025

Data

Inleiding

Alles op Aarde ontspringt aan het kwantumveld, het veld van alle mogelijkheden. Alles wat je waarneemt, bestaat energetisch voor het zich manifesteert. Dit oeroude weten van een grotere intelligentie als basis van ons bestaan, is onder invloed van kerk en wetenschap in onze westerse samenleving lange tijd verdrongen waardoor de kennis hoe je tot het energetisch veld te verhouden, grotendeels verloren is gegaan. Velen van ons zijn eenzijdig opgevoed en geschoold: onze rationele geest (linker hersenhelft) is veelal goed ontwikkeld, evenals onze mannelijke kwaliteiten (actie, doelgerichtheid en prestatie). Onze intuïtieve geest (rechter hersenhelft) is daarentegen bij veel mensen onderdrukt, evenals onze vrouwelijke kwaliteiten (het ontvangende, het omvattende en het zijn). Nu Gaia haar frequentie verhoogt en haar baan in het Universum ons in het Aquarius tijdperk brengt, gaan de deuren naar oude wijsheid opnieuw open. Diegenen die zich bewust begeven op pad van ontwaken, zijn van een leven in de derde en vierde dimensie onderweg naar, en soms al gearriveerd in een leven dat ook de vijfde en hogere dimensies omspant. 

Terrein van het werk

Deze opleiding ontwikkelt je bewustzijn middels het aanleren van de methodiek van het multidimensionaal opstellen, ontwikkeld door Chantal van den Brink en beschreven in het handboek Levende Velden. Je leert de energetische werkelijkheid achter ons Aardse bestaan beter te begrijpen en er zodanig mee te werken dat je de realiteit, waar mogelijk en in het hoogste belang van alle betrokkenen, bewust kunt beïnvloeden. Voor sommigen zal het effect van een multidimensionale opstelling voorkomen als magie. Dat is het niet. Magie is de term die een leek hanteert voor wat hij ziet gebeuren in de fysieke wereld en niet kan verklaren. Wie de kennis heeft om met energetische velden te werken, beziet het effect van MD opstellingen als volstrekt logisch: deze opstellingen ruimen de energetische belasting op die onze ziel door karma in de loop van vele incarnaties in dit Aardse domein en ver daarbuiten heeft opgebouwd. Door het veld waar mogelijk schoon te maken, te repareren en weer in balans te brengen veranderen de Akasha kronieken en wordt de tijdlijn van de betrokken cliënt verlegd.

Uitgangspunten

 • Dit is een beroepsopleiding.
 • Deelnemers aan deze opleiding zijn gevorderden met ruime kennis van en ervaring met persoonlijke ontwikkeling en energetisch werk wat als basis dient voor deze opleiding.
 • Docenten bieden een programma, lesmateriaal en oefeningen voor de verdere ontwikkeling van het bewustzijn en de vaardigheden van de deelnemers.
 • Deelnemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Zij bepalen zelf wat voor hen waar is, onderzoeken actief het aangereikte materiaal en doen hun eigen ervaring op. Voorbereiding van lessen en het al of niet aangaan van eventuele therapie, geschiedt naar eigen inzicht.
 • Docenten monitoren de ontwikkeling van de individuele student en reiken wanneer van toepassing inzichten aan (supervisie).

Er is geen examen en geen certificaat. Wel is er een afsluitende ceremonie zes maanden na het tweede jaar.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt twee jaar.

Level 1 - Basisjaar: behandelt de ordening van het universum en de methode van multidimensionaal opstellen. Studenten oefenen uitsluitend op elkaar en zijn na dit jaar in staat om voor zichzelf en intimi afgebakende multidimensionale opstellingen te faciliteren. 16 lesdagen.

Level 2 - Professionalisering: behandelt veelvoorkomende fenomenen, geeft verdieping in vaardigheden en brengt de verfijning van het multidimensionaal opstellen. Studenten oefenen onder supervisie met cliënten en zijn na voltooiing van het jaar in staat om zelfstandig voor cliënten vrije multidimensionale opstellingen te faciliteren. 16 lesdagen

Na het eerste jaar is er een gemeenschappelijke evaluatie over de ontwikkeling die studenten hebben doorgemaakt, wat nodig is voor de volgende fase van ontwikkeling en of het nieuwe lesjaar daarbij aansluit.

Doel

Het doel van de opleiding is om studenten de kennis aan te reiken, de ontwikkeling te laten doormaken en de ervaring op te laten doen die nodig is om zelfstandig kleinere opstellingen en in samenwerking met anderen grotere opstellingen te kunnen faciliteren. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele persoonlijkheid en achtergrond; geen twee opstellers zijn gelijk.

Studiedomeinen

1. De ordening van het universum

Dit domein gaat over het creatiemechanisme van de negen dimensies, de universele wetten en de heilige geometrie die in hun samenhang ten grondslag liggen aan de manifestatie; over de duale, non-duale en creërende domeinen; en over het multidimensionale zelf, de ziel, het zielsplan en de Akashakronieken.

2. MDO en persoonlijke ontwikkeling

Dit domein betreft de verschillende energetische structuren achter het incarnatieproces, het verschil tussen ontwikkelingsproblematiek en trauma, het proces van heling in relatie tot de vier niveaus van menszijn (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en de werking en afbakening van MDO als methode binnen het aanbod van therapieën.

3. De methode van multidimensionaal opstellen  

Dit domein behandelt de techniek van het multidimensionaal opstellen zoals het voorbereiden van de fysieke en de energetische ruimte, het intake proces, de fases van een opstelling en de verschillende manieren en hulpmiddelen voor onderzoek en heling, en nazorg voor de client.

4. Basisstructuren en veelvoorkomende velden  

De omvang van de Creatie gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Dit domein bespreekt de indeling in drie globale domeinen, de velden van de duale manifestatie, de velden van de non-duale manifestatie, de creërende velden; en het bespreekt hoe we de verschillende velden kunnen onderscheiden en geeft een overzicht van veel voorkomende velden als vorige, parallelle en toekomstige levens, collectieve velden, Binnen Aarde, Artificiële Intelligentie, buitenaardse volkeren, abductie, portalen en magiërvelden.

5. Vaardigheden multidimensionaal opstellen

Dit domein beslaat  de vaardigheden die een facilitator dient te ontwikkelen om een MD opstelling te kunnen faciliteren waaronder gronden, uitlijnen en zelfregulatie; defensiemechanismen en de helende reactie; buitenzintuigelijke waarneming; systemische interventies; heel;ing technieken; signalen lezen, omgaan met sabotage en lashback; en zorgen voor eigen welzijn.

Werkwijze

 • Via studie en dialoog; aan de hand van materiaal (artikelen, boeken, video’s) van experts op het gebied van o.a. bewustzijn, kwantum fysica en universele wijsheid vormen we een conceptueel raamwerk.
 • Middels reflectie en oefening in de klas; door het bestudeerde materiaal te relateren aan onze eigen ervaring ontwikkelen we ons bewustzijn en onze energetische vaardigheden. Klassikale oefeningen bestaan oa uit meditaties, visualisaties en uitwisseling in kleine groepjes.
 • Dit proces wordt ondersteund met huiswerk, oefeningen (zelfstandig en in kleine groepen), waar nodig individuele therapie, en het bijhouden van een dagboek.
 • Middels oefening met cliënten (tweede jaar).

Het doel van ons leerproces is om je de kennis en ervaring van het multidimensionaal opstellen te helpen integreren met jouw natuurlijke manier van werken met cliënten en jouw specifieke talenten. 

Docenten

Het docententeam bestaat uit Kiki Schmitz, Annick Burger en gastdocent Chantal van den Brink. De theorielessen worden plenair gegeven; het oefenen gaat in twee groepen van vier studenten, elk begeleid door een docent.

Docententeam

Selectiecriteria

 • Een of meerdere voltooide opleidingen op het snijvlek van persoonlijke ontwikkeling en energetisch werk zoals BBSH, School of Life, Healing Arts, systemisch werk, Somatic Experiencing, Thomas Hubl, sjamanistische opleidingen, en/of andere reading/healing opleidingen.
 • Je bent in staat om energie waar te nemen via een of meerdere HSP kanalen (zien, horen, ruiken, voelen, weten). Je mediteert regelmatig. Je hebt contact met je gidsen en/of andere energetische velden.
 • Je bent in grote lijn bekend met je eigen karakterstructuur en je defensiemechanismen. Je hebt je belangrijkste thema’s uitgewerkt in therapie, healingen en/of opstellingen. Je kent je eigen triggers en bent in staat om jezelf in balans te brengen. Je doet aan yoga, lichaamswerk, qiqung, of een andere vorm van 'self care'.
 • Je hebt ervaring in het werken met anderen en je hebt een eigen praktijk of het voornemen deze te starten.
 • Je hebt een gezonde geest in een gezond lichaam. Je hebt geen psychiatrische diagnose, bent niet in behandeling bij een psychiater of ggz instelling en gebruikt geen psychiatrische medicatie. Je bent in dit leven niet belast met zwarte magie.
 • Je hebt een keer deelgenomen aan een van onze multidimensionale opstellingenworkshops.

 

Data en kosten eerste jaar 2025

Het opleidingsjaar beslaat 8 lesdagen voor de zomer in 2025 en 8 lesdagen na de zomer in de eerste helft 2025

275 euro excl. BTW per dag

4.400 euro excl. BTW per lesjaar van 16 dagen

Inschrijfkosten 150 euro ex BTW 

Lesmateriaal (handboek Levende Velden) is inbegrepen. Overnachten in de regio is niet verplicht, maar wel aanbevolen voor studenten die ver weg wonen.

NB. Aangezien wij als organisatie BTW-plichtig zijn, worden alle facturen belast met BTW. Om zelf de financiën rond te krijgen, zijn er geen uitzonderingen mogelijk. 

Aanmelding  

 1. Meld je aan via deze link.
 2. Daarna ontvang je van ons het intakeformulier. Vul dit online in. Neem je tijd, je kunt het formulier tussendoor opslaan.
 3. Na ontvangst van je intake formulier, nemen wij contact met je op voor een intakegesprek.

De intakegesprekken vinden plaats tussen 1 november 2024 en 1 januari 2025. We nodigen je na ontvangst van het intakeformulier uit voor persoonlijk gesprek in onze workshopruimte in Doorn. 

Tot slot

Het proces dat met deze opleiding in gang wordt gezet, kan het beste worden gekarakteriseerd als een inwijdingsreis waarbij je bewustzijn transformeert naar een hoger niveau. Het is onze intentie om je voldoende bagage mee te geven om met vertrouwen je vervolgstappen te kunnen bepalen. Weet dat elk van de onderwerpen die we in de opleiding behandelen, nog jaren bestudeerd kan worden. De cyclus van ontwikkeling is oneindig.

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies voor voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in de privacy statement. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.