Visie

Het begon allemaal aan het eind van de zomer van 2010, kort nadat ik een cursus in familie opstellingen had afgerond.

Op een druilerige maandagmorgen stapte een aardige, blonde vrouw in spijkerbroek, t-shirt en gympen, mijn kantoor binnen. Laat ik haar Amanda noemen. Terwijl ze plaats nam in de stoel, schonk ik twee mokken thee in en vroeg wat haar naar mijn praktijk bracht. 'Ik heb moeite met slapen,' bekende ze met zachte stem, nerveus wrijvend in haar handen. 'Ik voel me niet veilig in bed. Ik voel me eigenlijk nooit veilig.' Bij binnenkomst waren me de donkere kringen onder haar ogen en haar bleke gezicht al opgevallen.'Wat naar.’ Zelf een goede slaper vroeg ik me af hoe ze door haar dagen kwam. 'Wat hoop je dat deze sessie je brengt?' Ik begin mijn werk altijd met het vaststellen van een zo helder mogelijke intentie. Amanda's blauwe ogen staarden me hulpeloos aan. 'Ik weet niet of het teveel gevraagd is, maar ik hoop eigenlijk dat je me kunt helpen om te slapen.'Een moment stokte mijn adem. Oeps. In mijn praktijk richtte ik me op lange termijn ontwikkeling zoals bewustzijnsgroei, persoonlijke ontwikkeling en het helen van trauma.  Maar deze cliënte vroeg om verlichting van een acuut probleem. Was dat reëel? Voor een moment aarzelde ik. Maar het volgende moment won mijn verlangen naar heling, ik kon toch een poging wagen? Ik haalde een keer diep adem en stond op. Normaalgesproken zou ik haar vragen om op de healingtafel te gaan liggen, maar zeer tot mijn eigen verbazing hoorde ik mezelf zeggen: 'Goed. Laten we onderzoeken wat jou 's nachts wakker houdt. Pak maar een matje om jou te representeren en leg dat ergens in deze kamer op de grond, op een plek die voor jou klopt.’ 

Ik had de verwachting het gebruikelijke gezelschap van familieleden, voorouders en andere Aardse velden tegen te komen. In plaats daarvan ontmoette ik een keur aan multidimensionale wezens, zoals overleden dierbaren, een vorig leven, een engel en buitenaardse wezens. Naast de gebruikelijke technieken uit het systemisch werk, had ik healing- en soul retrieval-methoden toegepast. Sinds die dag ben ik in iedere opstelling multidimensionale wezens tegengekomen. Vrijwel dagelijks heb ik de energetische dimensies achter ons Aardse bestaan verkend, en geëxperimenteerd hoe ik specifieke situaties in het leven via een opstelling kon helen, voor mezelf, voor vrienden en familie en voor cliënten. Deze regelmatige opstellingen, groot en klein, leerden me om mijn energie te richten, om onderscheid te maken tussen de verschillende velden en wat wel en niet werkt. Het bracht me het inzicht dat de oorsprong van iedere situatie in het leven, zonder uitzondering, is te herleiden naar omstandigheden in andere dimensies.

Het energetisch veld achter ons Aardse bestaan

Zoals mystici al duizenden jaren verkondigen, is elk levend wezen, zij het een plant, een dier, een mens, een planeet of het universum zelf, een manifestatie van een onsterfelijk etherisch veld dat grotendeels bestaat in dimensies die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog. Wat religies God noemen en waar moderne spirituele kringen naar verwijzen naar als de Bron, kent de moderne wetenschap als het nulpunt- of kwantumveld dat alle manifestaties in het multiversum creëert en omvat. Oude religies in Lemurië en Atlantis, gevolgd door die in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Azië, kenden niet alleen het bestaan ​​van dit veld achter de schepping, maar wisten ook hoe ze ermee moesten werken om richting, welvaart en veiligheid in het dagelijks leven te verzekeren. De afgelopen eeuwen echter, in de periode die de Maya's 'de vijfde zon' noemen, bewoog onze planeet steeds verder weg van de centrale zon, wat leidde tot een tijd van intense duisternis. Het energetisch veld op Aarde daalde substantieel in frequentie waardoor de manifestatie meer en meer in de dualiteit belandde. De mensheid verloor het grootste deel van haar kennis. In de westerse samenleving werd het heilige vrouwelijke onderdrukt, intuïtieve vaardigheden werden verboden en degenen die nog een stukje van deze universele wijsheid bezaten, werden verdronken of verbrand als heksen. Alleen inheemse culturen hebben iets van de oude manieren van werken met energie bewaard in hun gebeden, rituelen en sjamanisme, vaak belachelijk gemaakt door onze westerse samenleving.

Volgens de Maya-kalender begon eind 2012 de tijd van 'de zesde zon', het eerste deel van een grotere periode van 25.920 jaar, waarin onze planeet weer richting de centrale zon en daarmee richting het eenheidsbewustzijn zal bewegen. De kosmische constellaties brengen momenteel stromen van hogere frequenties naar Aarde, waardoor de vibratie van de planeet wordt verhoogd en  het leven op Aarde verandert. Het veld van het heilige vrouwelijke keert terug en neemt haar plaats in naast het mannelijke. Meer en meer mensen beginnen zich hun spirituele oorsprong te herinneren, worden zich bewust van de verbondenheid van al het leven en intuïtie krijgt weer een plek naast rationaliteit. Hoewel we nog aan het begin van dit nieuwe tijdperk staan, is de verschuiving duidelijk zichtbaar voor mensen op het pad van ontwaken. De opkomst van het werken met multidimensionale velden vormt een onderdeel van deze verschuiving. Voor sommigen zou het effect van dit werk in de categorie vallen van wat in de volksmond magie heet te zijn. Dat is het niet. Magie is de term die een leek hanteert voor wat hij ziet gebeuren in de fysieke wereld en niet kan verklaren. Voor wie kennis heeft van energetische velden is het effect van MD opstellingen volstrekt logisch: deze opstellingen transformeren een deel van de karmische belasting van de vraagsteller en brengen het veld in een nieuwe balans te brengen. Door dit herschrijven van de Akasha kronieken wordt de tijdlijn van de betrokken cliënt verlegd. 

Het terrein van het multidimensionaal opstellen

Om ons goed te kunnen bewegen in een multidimensionale opstelling, dienen we te begrijpen hoe de creatie ongeveer werkt, welke verschillende soorten velden er bestaan, hoe we deze in een multidimensionale opstelling kunnen onderscheiden en hoe we ons kunnen bewegen om een verandering te bewerkstelligen in het hoogste belang van alle betrokkenen. In de energetische wereld staan geen hekjes, naambordjes of wegwijzers. Er zijn geen minutieus uitgewerkte landkaarten van het multidimensionale domein, deels omdat de etherische kennis lang bewaard is gebleven in geheime genootschappen, deels omdat de kennis in de westerse wereld lang geridiculiseerd is, maar ook omdat de gehele multidimensionaliteit waarschijnlijk te complex is voor ons rationele, menselijke brein. Met de aantekening dat ik meer niet weet dan wel, deel ik in dit boek mijn visie op multidimensionaal opstellen. Na een schets van de ordening van het universum met de verschillende dimensies, heilige geometrie en de universele wetten en een uiteenzetting hoe de ziel incarneert als mens en hoe onze Aardse ervaringen ons vormen, volgt een methode die sterk genoeg is om een veilig ruimte te bieden en flexibel genoeg om het veld te laten inbrengen wat nodig is. Verder plaats ik deze werkvorm in het bestaande aanbod van gezondheidszorg, en schets ik de vaardigheden die nodig zijn om als professional een multidimensionale opstelling te begeleiden

Dit is nog maar het begin. Net zoals de creatie altijd in beweging is, zo zal deze werkvorm zich blijven ontwikkelen. Met mijn werk hoop ik een bijdrage te leveren aan het kennisveld van multidimensionale opstellingen ten behoeve van facilitators, hun cliënten en het collectieve bewustzijnsveld. In het hoogste belang zijn van alle betrokken.

Drakenenergie

Deze website maakt gebruik van cookies voor voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) en om voorkeuren op te slaan. Door op 'optimaal' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in de privacy statement. Je hebt ook de keuze voor 'minimaal', als je dit liever niet hebt.